Хто може піти у декретну відпустку?

Уже тривалий час маємо традицію, за якою мати доглядає дитину, а батько заробляє гроші на сім’ю. Та часи змінюються, гендерні стереотипи поступово зникають, батька дедалі частіше залучають до виховання дитини, а між подружжям обов’язки ділять порівну.

У випадку, якщо матері, перебуваючи у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами обов’язково необхідно вийти на роботу, то у декрет можна відправити чоловіка, бабусю, дідуся та інших родичів, які фактично доглядають за дитиною та мають змогу піти у таку відпустку.

Що таке декретна відпустка?

Декретна відпустка – це соціальна відпустка по догляду за дитиною, яка надається до досягнення нею 3 років з виплатою за цей період допомоги відповідно до законодавства.

Чи може батько піти у декретну відпустку?

Відпустка по догляду за дитиною надається матері дитини за її бажанням, а також може бути повністю або частково використана батьком дитини.

Які документи потрібні, щоб чоловік реалізував своє право на декретну відпустку?

Для оформлення декретної відпустки, чоловік повинен подати роботодавцеві:

1) заяву з проханням надати відпустку по догляду за дитиною

2) свідоцтво про народження дитини

3) довідку з місця роботи матері про те, що вона не використала своє право на відпустку по догляду за дитиною.

Як правильно оформляється відпустка?

На підставі заяви та поданих документів, роботодавець видає наказ про надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років.

Чи зараховується така відпустка до стажу роботи батька?

Так. Відповідно до ст.181 КЗпП України, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років зараховується до загального, безперервного стажу роботи та до стажу роботи за спеціальністю.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», період відпустки по догляду за дитиною включається до страхового стажу, як період за який сплачено страхові внески, виходячи з розміру мінімального страхового внеску.

Хто, окрім батька, має право на отримання такої відпустки?

Законодавство України про працю передбачає, що відпустка по догляду за дитиною надається повністю або частково:

1) бабусі

2) дідусеві

3) іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною.

Єдина вимога, яка застосовується до таких осіб: вони повинні бути офіційно працевлаштовані.

Які документи потрібні, щоб оформити відпустку на бабусю, дідуся або іншого родича?

Потрібно подати роботодавцеві такі документи:

1) заяву з проханням надати відпустку по догляду за дитиною

2) свідоцтво про народження дитини

3) довідку з місця роботи матері про те, що вона не використала своє право на відпустку

4) документ, який підтверджує родинний зв’язок дитини з особою, яка бажає піти у відпустку по догляду за дитиною.

Чи зараховується період перебування у відпустці бабусі, дідуся, родичів до страхового стажу?

Ні, не зараховується.

Хто має право на отримання допомоги при народженні дитини?

Відповідно до ст.10 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини, який постійно проживає разом з дитиною.

Допомога призначається у розмірі 41 280 гривень, виплачується одноразово у сумі 10 320 гривень, решта суми виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами – 860 гривень.

На бабусю, дідуся чи іншого родича неможливо оформити таку допомогу, тому період декретної відпустки не зараховується їм до страхового стажу.

Чи зберігається за особами, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною місце праці та посада?

Чинне трудове законодавство не передбачає роботи за трудовим договором без конкретного робочого місця або посади. Таким чином, можна зробити висновок, що особам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, гарантується збереження місця праці та посади.

Чи можна збільшити тривалість відпустки по догляду за дитиною?

Так, відповідно до положень ст. 179 КЗпП України, якщо дитина потребує домашнього догляду, що підтверджено медичним висновком, то відпустка по догляду за дитиною надається матері, батькові, бабусі, дідусеві або іншим родичам до досягнення дитиною 6 років.

Чи зараховується період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 6 років до страхового стажу?

Ні, не зараховується, оскільки за цей період не виплачується допомога при народженні дитини та не сплачуються мінімальні страхові внески.

Отже, батько, бабуся, дідусь та інші родичі теж мають право оформити відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років, а також продовжити таку відпустку до досягнення дитиною 6 років. Таким правом може скористатись лише один з них, або вони можуть використовувати відпустку по черзі. Це вже залежить від вміння домовлятись у родині.

Мар’яна Городечна, Ольга Туркот

Comments are closed.