Що робити, якщо відповідь на звернення не надали?

Якщо виникають спірні відносини та неможливо врегулювати питання в усному порядку, то необхідно звертатись у письмовому для отримання офіційної відповіді. Звертаючись до відповідних органів, підприємств, установ та організацій, очікуємо отримати відповідь у визначений термін.

Є різні шляхи подання звернення, зокрема: електронний спосіб, шляхом надсилання листа та подання особисто. Надсилати поштою необхідно за допомогою рекомендованого листа. При поданні звернення особисто необхідно, щоб його зареєстрували, поставивши № та дату реєстрації. До електронного звернення встановлені аналогічні вимоги, що і до такого, яке подане у письмовій формі.

Вимоги до звернення

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

Які звернення не підлягають розгляду?

Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню:

  • −                       Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
  • −                       Також, не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також скарги на звернення до вищестоящого органу, які подані з порушенням терміну на їх оскарження, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними (ст. 8 Закону України «Про звернення громадян»).

У який термін повинні надати відповідь на звернення?

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян»,звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше 1 місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.

Якщо в місячний термін вирішити порушені питання неможливо, керівник відповідного органу встановлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів (ст. 20 Закону України «Про звернення громадян»).

Куди звертатись якщо відповіді не отримали у визначений термін?

Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян здійснюють Верховна Рада України, народні депутати України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Уповноважений з прав людини Верховної Ради України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі комітети, депутати місцевих рад, а також міністерства, інші центральні органи виконавчої влади щодо підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій (ст. 28 Закону України «Про звернення громадян»).

У зв’язку з цим, у випадку ненадання відповіді, необхідно звертатись до органів, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян, із скаргою про ненадання відповіді.

Також, контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Для цього необхідно надіслати скаргу про ненадання відповіді.

Також, Ви маєте право звернутись до суду із позовною заявою про зобов’язання надати письмову відповідь на звернення.

Які документи необхідно долучити до скарги?

До скарги необхідно долучати копію зареєстрованого звернення, яке містить № та дату реєстрації або копію квитанції про надсилання рекомендованим листом.

Що необхідно просити у скарзі про ненадання відповіді на звернення?

У скарзі про ненадання відповіді на звернення необхідно просити:

  1. перевірити додержання законності відповідними органами, підприємствами, установами та організаціями, а саме щодо ненадання відповіді на заяву та
  2. зобов’язати відповідний орган, підприємство, установу та організацію надати відповідь на заяву.

Яка відповідальність встановлена за відмову у розгляді звернення?

Незаконна відмова у прийнятті та розгляді звернення, інше порушення Закону України «Про звернення громадян» тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 425 грн до 850 грн. (абз.1 ч.7 ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 грн.

Отже, у випадку ненадання відповіді у встановлений термін, необхідно звернутись до органів, які здійснюють контроль за зверненням громадян, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду зі скаргою, та просити зобов’язати надати відповідь на заяву.

Ольга Туркот, Володимир Вовк

Comments are closed.