Страхові виплати у разі смерті медичних працівників, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

Медичні працівники здійснюють діяльність в умовах, зумовлених пандемією коронавірусної хвороби COVID-19. У зв’язку з цим, існує дуже велика імовірність інфікуватись гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. Необхідно врахувати, що наслідки гострої респіраторної хвороби COVID-19 можуть бути летальними. Для захисту законних прав та інтересів медичних працівників у законодавстві передбачили виплати у разі смерті медичного працівника, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2.

Страхові виплати надаватимуть членам сімей у разі смерті медичного працівника внаслідок інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Яким законодавчим актом встановлені страхові виплати у разі смерті медичних працівників?

Страхові виплати у разі смерті медичних працівників встановлені у Порядку здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та визначення їх розмірів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 498 (далі – Порядок здійснення страхових виплат).

Підстави для отримання страхової виплати у разі смерті медичного працівника, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2?

Страхові виплати надають у разі смерті медичного працівника, що настала внаслідок його інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження.

Хто зможе отримати страхову виплату у разі смерті медичного працівника, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2?

Страхову виплату у разі смерті медичного працівника, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 зможуть отриматичлени сім’ї, батьки, утриманці померлого медичного працівника.

Хто є утриманцями померлого медичного працівника, які мають право на виплату?

Утриманцями померлого медичного працівника, які мають право на виплату є (п. 3 Порядку здійснення страхових виплат):

  • діти, на утримання яких померлий медичний працівник виплачував або був зобов’язаний виплачувати аліменти;
  • −                       непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого медичного працівника, але мають на це право відповідно до законодавства.

Що робити у разі відсутності документів, що підтверджують належність до складу сім’ї померлого медичного працівника?

У разі відсутності документів, що підтверджують належність до складу сім’ї померлого медичного працівника або перебування на його утриманні, статус члена сім’ї або факт утримання встановлюється в судовому порядку.

Яким є розмір страхової виплати?

Страхова виплата проводиться в розмірі 750-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

Ким встановлюється факт смерті медичного працівника з причин, спричинених коронавірусом SARS-CoV-2?

Факт смерті медичного працівника, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження, встановлюється комісією із спеціального розслідування, що проводиться відповідно до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337, та оформляється актом розслідування нещасного випадку за встановленою формою (п. 6 Порядку здійснення страхових виплат).

Куди необхідно звертатися для отримання одноразової допомоги у разі смерті медичного працівника, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2?

Для отримання одноразової допомоги особи, які мають право на виплату, звертаються до управліннями виконавчої дирекції Фонду в областях, м. Києві або їх відділеннями (далі – органи Фонду) за зареєстрованим місцем проживання/перебування померлого медичного працівника.

Які документи необхідно подавати для отримання одноразової допомоги у разі смерті медичного працівника, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2?

Для отримання одноразової допомоги у разі смерті медичного працівника, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 необхідно подати такі документи (п. 7 Порядку здійснення страхових виплат):

1) заяви кожної особи, яка має право на виплату, або уповноваженого представника про призначення одноразової допомоги із зазначенням інформації про неотримання виплати в іншому органі Фонду за формою, затвердженою виконавчою дирекцією Фонду (за малолітніх або неповнолітніх осіб заяву подає один із батьків або опікун чи піклувальник);

2) копію свідоцтва про смерть медичного працівника (із пред’явленням оригіналу);

3) копії паспорта громадянина України та реєстраційних номерів облікової картки платника податків із пред’явленням оригіналів (копії засвідчуються підписом працівника органу Фонду);

4) копію свідоцтва про народження медичного працівника (у разі виплати грошової допомоги батькам медичного працівника);

5) копію свідоцтва про шлюб (у разі виплати грошової допомоги дружині (чоловікові) медичного працівника);

6) копію свідоцтва про народження дитини (дітей) або відповідне рішення суду (у разі виплати грошової допомоги дитині);

7) примірник акта розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння), аварії за встановленою формою;

8) рішення суду про встановлення факту нещасного випадку, факту перебування на утриманні, утримання із заробітної плати (доходу) аліментів, установлення статусу члена сім’ї (за наявності рішення суду з цих питань);

9) довідку роботодавця про утримання із заробітної плати (доходу) померлого медичного працівника на користь особи, яка має право на утримання, аліментів відповідно до закону або рішення суду (у разі такого утримання);

10) інформацію про рахунки, відкриті в банківських установах для перерахування коштів.

Отже, у разі смерті медичного працівника внаслідок інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, орган Фонду здійснює страхові виплати членам сім’ї, батькам, утриманцям померлого медичного працівника в розмірі 750-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

Ольга Туркот

Comments are closed.