Страхові виплати у разі захворювання медичних працівників, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2

Медичні працівники щоденно, здійснюючи свою роботу, захищають наше життя та здоров’я. Особливо в умовах, зумовлених пандемією, медичні працівники безпосередньо зайняті у ліквідації епідемії та здійсненні заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та лікуванням пацієнтів із вказаним захворюванням. У зв’язку з цим, їх права повинні бути захищені на законодавчому рівні.

Для захисту медичних працівників держава гарантує здійснення їм страхових виплат у разі захворювання у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.

Яким законодавчим актом встановлені страхові виплати для медичних працівників?

Страхові виплати для медичних працівників встановлені у Порядку здійснення страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та визначення їх розмірів , затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 498 (далі – Порядок здійснення страхових виплат).

За яких підстав призначають страхові виплати?

Страхові виплати призначають у разі встановлення медичному працівникові групи інвалідності та ступеня втрати працездатності протягом одного календарного року внаслідок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, що настало під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження (п. 2 Порядку здійснення страхових виплат).

Які розміри визначені для страхових виплат?

Виплата проводиться разово у таких розмірах (п. 2 Порядку здійснення страхових виплат):

  • 400-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, – для осіб з інвалідністю I групи;
  • ·                        350-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, – для осіб з інвалідністю II групи;
  • ·                        300-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, – для осіб з інвалідністю III групи.

У який термін приймають рішення про надання страхових виплат?

Відповіднеуправління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в областях, м. Києві або їх відділень приймає рішення про надання страхових виплат, протягом десяти робочих днів з дня отримання заяви про такі виплати та необхідних документів (п. 9 Порядку здійснення страхових виплат).

Куди необхідно подати документи для призначення страхових виплат?

Медичним працівникам необхідно подати документи для призначення страхової виплати до відповідногоуправління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в областях, м. Києві або їх відділень (далі – орган Фонду) за зареєстрованим місцем проживання/перебування.

Які документи необхідно подати для призначення страхової виплати?

Для призначення страхової виплати медичний працівник подає (п. 4 Порядку здійснення страхових виплат):

  • ·                        заяву про призначення виплати із зазначенням особового рахунка, відкритого в банківській установі для перерахування коштів, та інформації про неотримання виплати в іншому органі Фонду за формою, затвердженою виконавчою дирекцією Фонду;
  • ·                        копії паспорта громадянина України та реєстраційного номера облікової картки платника податків із пред’явленням оригіналів (копії засвідчуються підписом працівника органу Фонду);
  • ·                        висновок медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності внаслідок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2;
  • ·                        примірник акта розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння), аварії за встановленою формою;
  • ·                        копію трудової книжки або витягу з неї, засвідчену страхувальником, або її засвідчує своїм підписом працівник органу Фонду в разі пред’явлення оригіналу;
  • ·                        копію цивільно-правового договору (якщо працював на умовах такого договору), засвідчену страхувальником, або її засвідчує своїм підписом працівник органу Фонду в разі пред’явлення оригіналу;
  • ·                        рішення суду про встановлення факту професійного захворювання (за наявності рішення суду з цього питання).

Отже, медичні працівники уразі захворювання у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, мають право на отримання страхових виплат при встановленні групи інвалідності та ступеня втрати працездатності протягом одного календарного року, що настало під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження.

Туркот Ольга

Comments are closed.