Виплата допомоги для ФОПів, які мають дітей

Для підтримки сімей з дітьми, батьки яких є фізичними особами – підприємцями Кабінет Міністрів України 22 квітня 2020 р. прийняв постанову «Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми» № 329 (далі – Постанова № 329) щодо виплати допомоги на дітей.

Постановою № 329 затверджено Порядок виплати допомоги на дітей фізичним особам – підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку (далі – Порядок).

Кому будуть здійснювати виплату допомоги?

Виплату допомоги будуть здійснювати на дітей фізичним особам – підприємцям (далі – ФОП), які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку.

Допомога на дітей призначається і виплачується громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні (пункт 4 Порядку).

Які вимоги до ФОП першої та другої групи для отримання допомоги?

Допомога на дітей виплачується, якщо:

 • сплатили єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за усі місяці 2019 р. або протягом усіх місяців 2019 р. після державної реєстрації ФОП; або
 •     зареєструвалися як ФОП у січні – березні 2020 р.; або
 • отримують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу та звільнені від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (пункт 3 Порядку).

Допомога на дітей призначається і виплачується також ФОП, які до березня 2020 р. (включно) перейшли на спрощену систему оподаткування та обрали першу або другу групу платників єдиного податку (пункт 3 Порядку).

На який час запроваджено виплату допомоги?

Виплату допомоги запроваджено на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та на один місяць після дати його відміни.

Скільки років повинна мати дитина?

Допомога виплачується одному з батьків (опікуну) на кожну таку дитину до досягнення нею 10 річного віку (включно).

Який розмір допомоги на дитину?

Розмір допомоги на дитину визначений у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп станом на 1 січня 2020 р., і виплачується щомісяця за повний місяць.

Прожитковий мінімум з 1 січня 2020 р. становить:

 • для дітей віком до 6 років – 1779 гривень.
 • для дітей віком від 6 до 18 років – 2218 гривень.

Як подавати документи для призначення допомоги?

Документи для призначення допомоги на дітей можна подавати у паперовій або електронній формі.

Перелік документів, які подають у паперовій формі:

 • заяву із зазначенням рахунка в банку;
 • копії свідоцтв про народження дітей або виданих компетентними органами іноземної країни і легалізованих в установленому порядку документів, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (для дітей віком до 10 років);
 •     довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7) (за вимогою);
 •     копію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);
 •     копію рішення відповідної держадміністрації та ін. органу або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

Перелік документів, які подають у електронній формі:

 • заяву із зазначенням рахунка в банку;
 • фотокопії свідоцтв про народження дітей або відомості про свідоцтва про народження дітей (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я та по батькові дитини, прізвище, ім’я та по батькові батьків) чи виданих компетентними органами іноземної країни і легалізованих в установленому порядку документів, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України (для дітей віком до 10 років);
 •     фотокопію довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7), (за вимогою);
 • фотокопію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);
 •    фотокопію рішення відповідної держадміністрації та ін. органу або суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).

На заяву та документи/відомості, що подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис заявника. (пункт 12 Порядку).

Куди необхідно подавати документи для призначення допомоги?

Для призначення допомоги на дітей необхідно звертатись до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

Скільки часу розглядають документи?

Документи, які подали для призначення допомоги розглядають протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви з відповідними документами.

Строки виплати допомоги на дітей?

Допомога на дітей ФОПам, які

 • зареєструвалися як ФОП у січні – березні 2020 р.; або
 • отримують пенсію за віком, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу та звільнені від сплати за себе єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,

якщо вказані особи звернулися за її призначенням у травні – червні 2020 р., призначається та виплачується починаючи з травня 2020 р. (пункт 3 Порядку).

Необхідно звернути увагу!

Допомога не призначається на дітей, на яких виплачується компенсація послуги «муніципальна няня».

Отже, ФОПи, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, мають право, за умови дотримання усіх вказаних вище вимог, подавати документи для призначення допомоги на дітей, які мають до 10 років (включно).

Ольга Туркот


Comments are closed.