Законодавче врегулювання дистанційної роботи

В умовах, зумовлених пандемією коронавірусної хвороби COVID-19, як роботодавці, так і працівники шукають вихід із ситуації, з метою покращення фінансового становища, отримання прибутку та зниження ризику захворюваності. Для того, щоб допомогти вирішити дану проблему, законодавчо врегульовано можливість впровадження дистанційної роботи на підприємствах, в установах та організаціях.

Права працівника, який вирішив працювати дистанційно, захищені законодавством. Виконання дистанційної (надомної) роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників (частина 12 статті 60 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП  України)).

У КЗпП України питання дистанційної роботи є офіційно врегульовано з 30 березня 2020 року, після прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» № 540-IX, яким було встановлено актуальні на даний час форми організації роботи.

Дистанційна (надомна) робота – це така форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця, тобто робота не обмежується місцем виконання поставлених завдань роботодавцем.

Розподіл робочого часу та тривалість дистанційної роботи

При дистанційній (надомній) роботі працівники можуть розподіляти свій робочий час на власний розсуд. Також, на працівників, що працюють дистанційно не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, за умови, якщо інше не передбачено у трудовому договорі. Тривалість робочого часу встановлена статтями 50, 51 КЗпП України, та в загальному не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Оформлення дистанційної роботи

На час поширення пандемії дистанційну (надомну) роботу можна встановлювати у наказі (розпорядженні) власника, або уповноваженого ним органу без обов’язкового укладення у письмовій формі трудового договору про дистанційну (надомну) роботу (частина 2 статті 60 КЗпП України).

Оплата праці на дистанційній роботі

У випадку, якщо працівник і роботодавець письмово не домовились про інше, дистанційна (надомна) робота передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені діючим трудовим договором.

Варто зазначити, що власник, або уповноважений ним орган чи фізична особа не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, що погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами. 

Також, до питання оплати праці застосовується стаття 115 КЗпП України, в якій чітко встановленні строки виплати заробітної плати. Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, але не рідше 2-х разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Працевлаштування на дистанційну роботу

Працевлаштування на дистанційну роботу на даний момент є також врегульованими у КЗпП України. У випадку бажання та можливості влаштуватись на дистанційну роботу до працівників застосовуються загальні норми законодавства про працю, та, відповідно до пункту 6-1 статті 24 КЗпП України, трудовий договір обов’язково укладається у письмовій формі.

Отже, з метою запобігання поширенню пандемії та належного функціонування бізнесу, законодавець передбачив правові норми щодо можливості дистанційної роботи. Такі дії дозволяють належно функціонувати бізнесу в умовах сьогодення, а також, дають змогу звичайному працівнику продовжити працювати, але наприклад, вдома, чи в іншому зручному місці, що, у свою чергу, зменшує ризик для бізнесу потрапити у ситуацію, що вимагає зупинки функціонування підприємства, установи чи організації, та допоможе знизити ризик захворюваності у ситуації, зумовленій пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Ігор Гордон

Comments are closed.